top of page

Psy i dzieci - jak zbudować relacje na lata?

Pies i dziecko mogą stworzyć przyjacielską relację trwałą na długie lata. Jak przygotować psa na pojawienie się dziecka w jego otoczeniu? Jak nauczyć dzieci tolerancji i szacunku do czworonoga, który właśnie przybył do ich domu?

Pies i kilkuletni chłopiec odpoczywają na trawniku


Jak przygotować psa na przyjęcie dziecka?


Przygotowanie psa na nadejście nowego dziecka do rodziny jest niezwykle istotnym etapem, mającym na celu osiągnięcie harmonijnego współdziałania pomiędzy wszelkimi członkami gospodarstwa, włączając w to naszego czworonożnego członka rodziny. W celu efektywnego wdrożenia tego procesu, zalecane jest zainicjowanie stopniowych modyfikacji w codziennej rutynie psa, pozwalając mu na płynne przystosowanie się do nowych wydarzeń. W tym kontekście, szczególna uwaga powinna być poświęcona tworzeniu spokojnego i pozytywnego otoczenia, które minimalizuje wystawienie psa na sytuacje stresujące.


Stopniowe wprowadzanie zapachów oraz dźwięków związanych z nowym członkiem rodziny, jak pieluszki, kremy czy akcesoria dziecięce, umożliwi psu aklimatyzację do tych nowych bodźców. Przygotowanie specjalnego miejsca, gdzie pies będzie miał możliwość odpoczynku i schronienia, pozostaje krokiem w kierunku zapewnienia mu poczucia bezpieczeństwa.


Kluczowym aspektem pozostaje zachowanie równowagi w ilości uwagi i miłości, jaką okazujemy psu, aby uniknąć wrażenia zaniedbania. W miarę możliwości, zaleca się angażowanie psa w opiekę nad dzieckiem, choć zawsze pod naszą nadzorczą obecnością. Bezwarunkowo istotne jest unikanie pozostawiania psa samopas z dzieckiem.


Pies obserwujący niemowlę

Po narodzinach dziecka, wprowadzanie psa w te nowe okoliczności powinno odbywać się stopniowo. Pozwolenie psu na zapoznanie się z zapachami ubrań dziecka czy swobodne węszenie stanowią przykłady tego procesu. Wspólne aktywności powinny być wprowadzane z ostrożnością i wnikliwą obserwacją reakcji zarówno psa, jak i dziecka.


Wzmacnianie pozytywnych reakcji psa w obecności dziecka poprzez stosowanie nagród za spokojne zachowanie czy reagowanie na polecenia stanowi efektywną metodę. Niemniej jednak, należy zachować czujność i gotowość do interwencji w sytuacjach niepożądanych, przy jednoczesnym unikaniu jakiejkolwiek formy kary, która mogłaby nasilić negatywne skojarzenia zwierzęcia. Podstawowe komendy posłuszeństwa, takie jak "siad", "leżeć" czy "poczekaj", wzmocnią kontrolę nad zachowaniem zwierzęcia.


Ostatecznie, kluczowym aspektem w procesie adaptacji pozostaje cierpliwość. Każdy pies wykazuje indywidualne reakcje, zatem należy zapewnić mu odpowiedni czas na dostosowanie się do nowych okoliczności. W miarę jak dziecko będzie dorastać, niezmiernie istotne staje się wspieranie go w zrozumieniu, jak należy postępować w towarzystwie psa, ucząc go szacunku oraz odpowiedniej ostrożności.


Jak najlepiej przygotować dom i dzieci na psa?


Optymalne przygotowanie domostwa oraz jego mieszkańców, zwłaszcza dzieci, na przyjęcie nowego psa, wymaga uwzględnienia kilku kluczowych aspektów, które zapewnią harmonijną koegzystencję pomiędzy nowym przyjacielem a pozostałymi członkami rodziny. Przede wszystkim, niezwykle ważne jest odpowiednie dostosowanie przestrzeni w obrębie domu, poprzez wyznaczenie dedykowanych miejsc dla psa, takich jak wygodne legowisko czy strefa karmienia, aby mógł on swobodnie funkcjonować w własnym obszarze.

Edukacja dzieci powinna odgrywać kluczową rolę w tym procesie, skupiając się na właściwym zachowaniu wobec zwierzęcia. Konieczne jest przekazanie im informacji, że psy wymagają przestrzeni oraz momentów spokoju. Istotnym jest również przekazanie zrozumienia, że należy szanować psy, unikając zakłócania ich podczas jedzenia czy snu, a także powstrzymując się od pociągania za uszy czy ogon.


Niezwykle istotne jest również przeszkolenie dzieci w podstawowych zasadach bezpieczeństwa w kontakcie z psem, w tym unikaniu zbliżania się do psa w trakcie spożywania posiłków, eliminacji gwałtownych ruchów czy rezygnacji z agresywnego zachowania wobec zwierzęcia. Aby zabezpieczyć dom przed ewentualnymi zachowaniami psa, które mogą być niepożądane, takimi jak gryzienie czy niszczenie mebli, niezwykle istotne jest dostarczenie psu odpowiednich zabawek oraz regularny trening posłuszeństwa.


Właścicielka głaszcze swojego psa goldena

Cenne jest również wspólne uczestnictwo dzieci oraz rodziny w sesjach szkoleniowych z psem. Taki proces pozwoli zarówno dzieciom, jak i psu, na wzajemne poznanie się oraz wytworzenie poczucia zaufania. Nieodzowne jest zrozumienie, że cierpliwość stanowi kluczową wartość zarówno dla psa, jak i dzieci. Konieczne jest poświęcenie czasu na budowanie relacji oraz zrozumienie nawzajem.


Przy wprowadzaniu psa do nowego środowiska, kluczowe jest postępowanie stopniowe, umożliwiając psu zapoznanie się z otoczeniem i nowymi osobami. Taka metoda aklimatyzacji przynosi pozytywne rezultaty. Regularne monitorowanie zachowania psa w obecności dzieci jest niezwykle istotne, równocześnie konieczne jest nauka dzieci interpretacji sygnałów ciała psa, co pozwoli zrozumieć, kiedy zwierzę może być zestresowane czy zaniepokojone.


Bezpieczeństwo podczas zabawy z psem


Podczas prowadzenia zabaw z psem, właściwe dbanie o bezpieczeństwo staje się priorytetem. Przede wszystkim, warto wybierać adekwatne obszary do zabaw, pozbawione potencjalnych przeszkód i zagrożeń. Kontrola nad przebiegiem zabawy może być zapewniona dzięki zastosowaniu komend posłuszeństwa, takich jak "siad" czy "stop", co wpływa na zachowanie dyscypliny psa w trakcie aktywności pełnych podniecenia.

Ważne jest unikanie nagłych ruchów oraz chwytania psa za uszy czy ogon, co mogłoby prowadzić do stresu bądź zranienia.


W przypadku zabaw o charakterze ruchowym, takich jak aportowanie, zaleca się korzystanie z odpowiednich zabawek w celu minimalizacji ryzyka przypadkowego ugryzienia. Przed zabawą, warto upewnić się, że pies otrzymał odpowiednią ilość aktywności fizycznej, aby zmniejszyć ryzyko nadmiernego pobudzenia lub agresji w trakcie interakcji. Szczególnie istotne jest unikanie nadmiernie intensywnych zabaw, zwłaszcza w obecności małych dzieci, które mogą nieświadomie przestraszyć bądź potencjalnie zranić psa.


Pies na plaży bawiący się swoją piłką

Monitorowanie reakcji psa w trakcie zabawy stanowi kluczowy punkt - w przypadku zaobserwowania oznak stresu, niepokoju lub zmęczenia, warto zakończyć zabawę i zapewnić mu czas na regenerację. Zapewnienie regularnych przerw podczas zabawy jest niezwykle ważne, szczególnie w ciepłe dni, w celu uniknięcia nadmiernego przegrzania czy odwodnienia.


Pamiętajmy, aby nigdy nie należy pozostawiać dzieci bez nadzoru w trakcie zabawy z psem. Obecność osoby dorosłej jest nieodzowna, aby zapobiec potencjalnym incydentom.


Zalety wychowania dziecka z psem


Wprowadzenie dziecka w kontekst opieki nad psem niesie ze sobą bogactwo korzyści o wartości edukacyjnej. Przede wszystkim, tworzenie tej relacji sprzyja wykształceniu empatii oraz poczucia odpowiedzialności u dziecka, ucząc go istoty troski o dobro innego, żywego stworzenia. Dziecko uczące się współdziałania z psem wypracowuje umiejętności współpracy, komunikacji oraz rozbudza w sobie zrozumienie dla potrzeb drugiego bytu, co przekłada się na korzystny wpływ na rozwijanie kompetencji społecznych.


Obecność psa w życiu dziecka wspomaga w budowaniu poczucia bezpieczeństwa i wzmacnia uczucie zaufania, często służąc jako wsparcie emocjonalne, zwłaszcza w trudniejszych momentach. Co więcej, wiążące się z psem uczucia i troska wspomagają rozwijanie umiejętności tworzenia trwałych, wartościowych relacji oraz wyrażania uczuć.


Aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, w towarzystwie psa, sprzyja podejmowaniu zdrowych nawyków i stylu życia, poprzez aktywność fizyczną oraz dostarczanie pozytywnych doznań sensorycznych.

Rola opiekuna psa uczciwie wprowadza dzieci w sferę planowania i organizacji codziennych obowiązków, takich jak regularne karmienie, spacerowanie czy pielęgnowanie zwierzęcia.


Troska o potrzeby zwierzęcia wymaga konsekwentnej dyscypliny, co równocześnie kształtuje samodyscyplinę u dziecka, umacniając w nim zdolność do samokontroli i przestrzegania ustalonych reguł.


Sprawdź więcej zalet posiadania psa.


Co robić gdy dziecko zaczepia psa?


W obliczu sytuacji, gdy dziecko nawiązuje kontakt z psem, kluczowym jest błyskawiczne oraz adekwatne reagowanie, mające na celu uniknięcie potencjalnych ryzyk i zagrożeń. Przede wszystkim, niezwłocznie wypracuj zasady bezpieczeństwa oraz właściwego zachowania w kontekście kontaktu z psem, kierując uwagę dziecka na te kluczowe wytyczne.


Dokładne wyjaśnienie dziecku, że pies posiada swoją przestrzeń, która wymaga szacunku, implikuje unikanie dotykania uszu czy ogona, a także nieinicjowanie nagłych ruchów, stanowi istotny element tego procesu. Pokaż dziecku jak w sposób spokojny zbliżać się do psa, pozwalając mu na węszenie i aklimatyzację.


Pies pilnie słuchający komendy swojego opiekuna

Wytłumacz dziecku jak rozpoznać subtelnych sygnałów, które pies może wydawać w przypadku dezaprobaty czy stresu, takich jak chowanie ogona czy unikanie kontaktu wzrokowego. Zachęcenie dzieci do niezakłócania psa podczas jedzenia, snu czy zabawy, a także uszanowania momentu, gdy zwierzę schroni się w swoim miejscu, kształtuje świadomość konieczności szacunku i taktu w interakcjach z nim.


W miarę jak dziecko rośnie, warto przekazywać mu umiejętności bezpiecznego i odpowiedzialnego współżycia z psem, z naciskiem na zrozumienie potrzeb zwierzęcia i obserwację jego zachowania. Nie powinniśmy dopuścić do sytuacji, w której pozostawimy dziecko w izolacji z obcym bądź nieprzewidywalnym psem, szczególnie w przypadku braku pewności co do potencjalnych reakcji zwierzęcia.


Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka

Jeżeli zdecydujemy się na zakup psa, w którym mieszka dziecko warto zastanowić się jaka rasa będzie dla nas najodpowiedniejsza. Poniżej przedstawiamy listę ras, które cechują się wysoką tolerancją wobec dzieci:

  • Spośród ras o charakterze wyjątkowo łagodnym, zdecydowanie wyróżnia się golden retriever, który słynie ze swojego przyjacielskiego usposobienia oraz z łagodności charakteru, które mają duże znaczenie w kontekście interakcji z dziećmi.

  • Labrador retriever, dzięki swojej entuzjastycznej naturze, wyrozumiałości i chęci do zabawy, stanowi równie doskonały wybór.

  • Rasa beagle wyróżnia się radością życia, przyjaznym stosunkiem do dzieci i ciekawością, co może przynieść dużą radość młodszym członkom rodziny.

  • Buldog francuski, będący kompaktowym psem o spokojnym usposobieniu, wykazuje doskonałą zdolność obcowania z dziećmi.

  • Collie krótkowłosy, ze względu na swoją inteligencję i opiekuńczość, stanowi idealny wybór dla rodzin o aktywnym stylu życia.

  • Cocker spaniel, charakteryzujący się wesołym oraz czułym usposobieniem, utrzymuje doskonałe relacje z dziećmi.

  • Rasa bokser, pełna energii i przyjazna, wykazuje zainteresowanie aktywnością oraz interakcją z dziećmi.

  • Bichon frise towarzyszy dzieciom jako pies o łagodnym usposobieniu, doskonale wpisując się w ramy życia rodziny.

Beagle na spacerze w lesie

Nie zapominajmy o tym, że każda rasa posiada swoje indywidualne cechy. Rozważając decyzję o wyborze rasy warto dokładne zapoznać się z charakterem rasy oraz wybrać się na określone szkolenie, mające na celu stworzenie bezpiecznego i satysfakcjonującego środowiska zarówno dla dziecka, jak i jego nowego psiego członka rodziny. Źródło: M. Becker, Jak uwolnić psa od lęku, Wyd. Galaktyka, Łódź 2021.

bottom of page